(LSPCS)

SKU LSPCS
Shipping Weight 0.3000kg
Shipping Width 0.080m
Shipping Height 0.090m
Shipping Length 0.080m
Shipping Cubic 0.000576000m3