(PEPPADEW001)

SKU PEPPADEW001
Barcode # 6007788004248 6007788003098
Brand Peppadew
Shipping Weight 0.6400kg
Shipping Width 0.090m
Shipping Height 0.110m
Shipping Length 0.090m
Shipping Cubic 0.000891000m3
Unit Of Measure ea