(4136)

SKU 4136
Shipping Weight 0.3000kg
Shipping Width 0.800m
Shipping Height 0.800m
Shipping Length 0.800m
Shipping Cubic 0.512000000m3