(6135)

SKU 6135
Shipping Weight 0.0050kg
Shipping Width 0.020m
Shipping Height 0.020m
Shipping Length 0.020m
Shipping Cubic 0.000008000m3