(4067)

SKU 4067
Brand Liqui Fruit
Shipping Weight 2.2000kg
Shipping Width 0.120m
Shipping Height 0.190m
Shipping Length 0.160m
Shipping Cubic 0.003648000m3